Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Asmens duomenys, Duomenys – bet kokia informacija apie Vartotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

2. Autoservisas – MB “MANO GARAŽAS“ autoservisas esantis adresu: Uosių g 124, Pagojo k., Kelmės raj., LT-86149

3. Elektroninė parduotuvė –MB MANO GARAŽAS elektroninė parduotuvė www.monadalis.lt.

4. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

5. MB MANO GARAŽAS –juridinio asmens kodas , 304932001, PVM mokėtojo kodas LT100011942914, registracijos / korespondencijos adresas Uosių g. 122, Pagojo k., Kelmės r. LT-86149, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“.

6. MB MANO GARAŽAS partneris – juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Vartotojo užsakymą.

7. MB MANO GARAŽAS  paskyros – tai Mano Garžas paskyros Facebook, Twitter, Linkedin ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Mano garažas ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Vartotojų paviešintu turiniu.

8. Paskyra – Vartotojo registravimosi Svetainėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

9. Paslaugos – visos Mano Garažas Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje, Autoservisuose Vartotojui teikiamos paslaugos.

10. Privatumo politika – ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine, Elektronine parduotuve ir/ar teikiant Paslaugas Autoservisuose.

11. Slapukai – maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Svetainės administratorius galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.

12. Svetainė – MB MANO GARAŽAS“ interneto svetainė, kurios adresas www.monadalis.lt

13. Slaptažodis – Vartotojo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Svetainėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

14. Taisyklės – patvirtintos galiojančios Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės, Registracijos autoserviso paslaugoms taisyklės.

15. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

16. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris apsilankė Mano Garažas Svetainėje, naudojosi Elektroninės parduotuvės, Autoserviso paslaugomis ir kurio Duomenys yra tvarkomi pagal šią Privatumo politiką.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

17. Privatumo politika reglamentuoja Vartotojo pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus bei tvarką.

18. Vartotojo Asmens duomenų tvarkymą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

19. Vartotojai su Privatumo politika gali susipažinti Svetainėje.

20. Duomenų valdytojas pagal šią Privatumo politiką yra MB Mano Garažas.

21. Vartotojas nurodydamas Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje, Autoservise savo asmens duomenis, sutinka, kad Mano garažas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

22. Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Vartotojas negalės naudotis Paslaugomis. Registruodamasis Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje Vartotojas patvirtina, kad nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

23. Mano Garažas neprisiima atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Vartotojo duomenis.

III. DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

24. Mano Garažas gerbia kiekvieno Vartotojo teisę į privatumą. Mano Garažas imasi visų jai prieinamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Vartotojo asmens duomenys būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitikti duomenų apsaugos teisės aktų ir Mano Garažas politikos reikalavimus

25. Mano Garažas renka ir tvarko Vartotojo asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

25.1. Vartotojas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi Svetaine, Elektronine parduotuve taisyklių (prekių pirkimo – pardavimo taisyklių) ir Privatumo politikos;

25.2. Mano Garažas teisėtais interesais;

25.3. Sudaroma arba vykdoma sutartimi, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

25.4. Teisinės prievolės vykdymu.

25.5.Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Vartotojo asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

26. Mano Garažas tvarko šiuos Vartotojų duomenis:

Duomenų rinkimo būdasDuomenysAsmens duomenų tvarkymo pagrindasDuomenų tvarkymo terminas
Paskyros registracija  Vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, automobilio markė, modelis, valstybinis numeris, įmonės (darbovietės) pavadinimas (jeigu registruojasi įmonės vardu) .Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomisVisą laikotarpį, kol Vartotojas naudojasi paskyra. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mano Garažas gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
Paskyros administravimasRegistravimosi interneto svetainėje www.monadalis.lt metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija)Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomisVisą laikotarpį, kol Vartotojas naudojasi paskyra. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mano Garažas gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių
Registracija Paslaugų teikimuiVardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, automobilio gamintojas, modelis, valstybinis numeris ir automobilio techninės apžiūros galiojimo data (jeigu Vartotojas pageidauja gauti priminimą apie techninės apžiūros galiojimo pabaigą)Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis5 metus nuo paslaugų suteikimo dienos. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mano Garžas gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių
Pirkimas elektroninėje parduotuvėjeVardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pristatymo vietos adresas, įmonės (darbovietės) pavadinimas (jeigu prekės perkamos įmonės vardu), parašas (kai prekės pristatomos nurodytu adresu, pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, kainos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacijaVartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis10 metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos
Paslaugų teikimas Mano Garažas autoservisuoseVardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, automobilio gamintojas, modelis, metai, valstybiniai numeriai, VIN numerisVartotojo pateiktas užsakymas paslaugų teikimui (paraiška) ir Mano Garažas teisinės pareigos atlikti automobilio techninės priežiūros ir remonto paslaugas vadovaujantis teisės aktais, apibrėžiančiais reikalavimų transporto priemonių techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantiems asmenims ir transporto priemonių techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugų teikimo tvarką5 metus nuo paslaugų suteikimo dienos
Pasaugos sutarties sudarymas  Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, saugomos prekės, jų vertė, valstybinis numeris, gamintojas, modelisVartotojo sudaryta pasaugos sutartisVisą laikotarpį, kol Vartotojas naudojasi pasaugos paslauga ir 5 metus pasibaigus sutarčiai.
Pasiūlymų ir informacijos teikimasVardas, pavardė elektroninio pašto adresas, telefono numerisVartotojo sutikimas gauti pasiūlymus ir informacijąKol galioja Vartotojo sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienas. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mano Garažas gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių
Statistika, rinkos ir Vartotojų elgesio tyrimasVietovė, pirkimo duomenys (įskaitant pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, kainą, peržiūrėtas prekes)Mano Garažas teisėtas interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti savo veiklą ir reaguoti į rinkos pokyčius5 metai
Išplėstinės garantijos registravimasVardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pirkimo data, pirkimo vieta, kvito Nr., valstybinis numerisVartotojo sutikimas registruojantis išplėstinei garantijai24 mėnesius
Žaidimai, loterijos  Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresasVartotojo sutikimas dalyvaujant Mano Garažas organizuojamuose žaidimuose, loterijose12 mėnesių
Vartotojų užklausų, prašymų, atsiliepimų skundų administravimasVartotojo įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo adresas (jeigu prekės buvo pristatomos Vartotojo nurodytu adresu). Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreiptasi, jo aplinkybės, data, vieta, Vartotojo prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita užklausoje pateikiama informacija; Kiti su užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys, nuotraukos.Mano Garažas teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų užklausas vykdymas bei teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, siekiant gerinti veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.12 mėnesių
ApklausaApklausa yra anoniminė ir atsakymai su konkrečiu asmeniu nėra siejami, nebent apklausos metu klientas pats nurodo jį identifikuojančią informaciją.Mano Garažas teisėtas interesas vertinti klientų aptarnavimo kokybę ir reaguoti į klientų poreikius, pastabas.Jeigu klientas suteikė jį identifikuojančią informaciją, anketos duomenys nuasmeninami praėjus 3 mėn. po apklausos užpildymo.
Vartotojo sutikimas dalyvauti lojalumo programojeVartotojo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, parašas užpildžius anketą ir sutikus dalyvauti Mano Garažas lojalumo programoje, su MB Mano Garažas privatumo politika bei gauti informaciją apie Mano garažas vykdomas specialias akcijas ir naujienas, anketos pildymo data..Vartotojo sutikimas dalyvauti MB Mano Garažas lojalumo programoje.Iki vartotojo atsisakymo dalyvauti lojalumo programoje. Atsisakyti dalyvavimo lojalumo programoje klientas gali prisijungęs prie savo Mano Garažas arba išsiuntęs laisvos formos prašymą el. paštu info@mbmanogarazas.lt

IV. SLAPUKAI

27. Slapukas yra nedidelis tekstinis failas arba programinės įrangos elementas, atsiųstas į Jūsų įrenginį, kuris išsaugo informaciją, susijusią su naršymo istorija, ir Jūsų įrenginio interneto naudojimo duomenų rinkinys. Jį kontroliuoja Jūsų interneto naršyklė; kartais jis turi unikalų atsitiktine tvarka parinktą numerį. Galite jį perskaityti, sunaikinti arba pakeisti.

28. Visuomet ieškome naujų būdų, kaip pagerinti savo internetinį tinklapį ir pasiūlyti geresnes paslaugas, todėl naudojame žemiau apibūdinamus skirtingų tipų slapukus:

28.1. Būtinieji slapukai: tokie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių.  Be šių slapukų negalėtų būti jūsų pageidaujamos paslaugos, pavyzdžiui, pirkimo internetu.

28.2. Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs tinklapio ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų

28.3. Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti tinklapio ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios tinklapio dalys yra populiariausios, prie kurių tinklapių jungiatės iš mūsų tinklapio, iš kurių tinklapių jungiatės prie mūsų tinklapio ir kiek laiko praleidžiate mūsų tinklapyje

28.4. Naudojimo analizei. Slapukai naudojami statistinių duomenų apie tinklapyje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Informacija gali būti renkama, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekiant išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų tinklapį.

28.5. Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

29. Pirmą kartą prisijungus prie tinklapio, pateikiamas pranešimas apie slapukų naudojimą. Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, jūs paspaudžiate mygtuką „Sutinku“ arba galite naršyti toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

30. Naudodamiesi tinklapiu ir informavimo eilutėje apačioje paspaudę mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate tinklapio valdytojui į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) įrašyti slapukus.

31. Pažymime, kad naudodami tinklapį, Jūs taip pat sutinkate ir patvirtinate, kad visi su Jūsų veikla tinklapyje susiję duomenys gali būti naudojami Google, aukščiau išvardytais tikslais.

32. Jūs pats galite valdyti ir (arba) išdiegti slapukus. Slapukus galite išdiegti dviem būdais:

32.1. Savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (pvz. „Mozilla Firefox“ naršyklėje puslapio dešinėje viršuje reikėtų rinktis ︙, tuomet „Settings“ (Nustatymai), vėliau puslapio apačioje spausti „Show advanced settings“ (Rodyti išplėstinius nustatymus), tuomet „Privacy“ (Privatumo) skyriuje spausti „Content settings“ (Turinio nustatymai). Tuomet, norint ištrinti visus slapukus iš karto, „Cookies“ (Slapukų) skyriuje spausti „All cookies and site data“ (Visi slapukai ir svetainių duomenys), puslapio viršuje dešinėje rinktis „Remove all“ (Pašalinti visus), galiausiai apačioje dešinėje spausti „Done“ (Atlikta), o norint pašalinti slapukus po vieną, „Cookies“ (Slapukų) skyriuje reikia užeiti ant atitinkamo slapuko pavadinimo ir dešinėje spausti „x“.), todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.

32.2. Be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.

32.3. Naršyklę galima nustatyti atskirai kiekvienam įrenginiui, kurį naudojate.

33. Pažymime, kad tinklapyje naudojamų slapukų išdiegimas arba blokavimas gali turėti įtakos tinklapio veikimui ir kai kuriems jo funkcionalumams, taip pat neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi tinklapyje prieinamomis paslaugomis.

34. Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. session cookies), kurie yra naudojami tik kol naršysite internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas slapuko naudojimo laikas arba Jūs atsisakote slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų aukščiau, punkte Nr. 32, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra tinklapio valdytojas.

35. Naudojami www.monadalis.lt slapukai:

PavadinimasDuomenų tvarkymo tikslasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
cookie_euEU Cookies modulio sekimui nustatyti.1 metaiSaugo informaciją apie tai, kada parodytas pranešimas apie slapukų naudojimą svetainėje.
last_visited_categoryFiksuojama paskutinė aplankyta prekių kategorija.20 dienųPaskutinės lankytos kategorijos ID.
viewedRenkama informacija apie peržiūrėtas prekes.20 dienųPeržiūrėtų prekių ID.
checkedTOSIdentifikuoti, ar vartotojas sutiko su pirkimo taisyklėmis.20 dienųInformacija, ar pažymėta sutikimo su taisyklėmis varnelė apsipirkimo procese. Priskiriamos reikšmės 0 arba 1.
id_guestIdentifikuoti neprisijungusį vartotoją.20 dienųPriskiriama reikšmė.
id_customerIdentifikuoti prisijungusį vartotoją.20 dienųPaskutinio prisijungimo unikalus ID. Pagal šią informaciją surenkama rezoliucijos, operacinės sistemos informacija apie vartotoją, saugomas IP adresas.
loggedIdentifikuoti, ar vartotojas prisijungęs, ar ne.20 dienųPriskiriamos reikšmės 0 arba 1

36. Naudojami trečiųjų šalių slapukai:

PavadinimasDuomenų tvarkymo tikslasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
DSID IDE id„Doubleclick“ slapukai įvairioms jų paslaugoms, naudojami reklamos tikslais14dienų 1 metai 10 mėnesių ir 5 parosSlapukai renka įvairią informaciją apie vartotojus ir yra naudojami siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID)
_gaslapukas, naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti2 metaiApskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google Analytics“. Daugiau informacijos https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en
_gidslapukas, naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti24 val. po sesijos pabaigosŠis slapukas kaupia ir atnaujina informacija apie Jūsų lankytus tinklapio polapius. Daugiau informacijos galite rasti adresu https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid
act c_user datr dpr fr locale m_pixel_ratio pl presence sb wd xs„Facebook“ slapukai, naudojami Jūsų, kaip naudotojo identifikacijai, „patinka“ funkcionalumo įgyvendinimui, Jūsų „Facebook“ statuso atnaujinimui, reklamos rodymui bei tinklapio sąveikai su „Facebook“ socialiniu tinklu suasmeninti.Iki sesijos pabaigos 3 mėnesiai 34 mėnesiai 7 dienos 3 mėnesiai 7 dienos Iki sesijos pabaigos 3 mėn. Iki sesijos pabaigos 37 mėn. 7 dienos 3 mėn.Daugiau informacijos apie „Facebook“ slapukus galite rasti adresu https://www.facebook.com/policies/cookies/
Tawk_59c20bb2c28eca75e46211d4 __tawkuuid  Gyvų pokalbių svetainėje funkcionalumui užtikrinti.10 metųDaugiau informacijos https://www.tawk.to/privacy-policy/
omnisendAnonymousID omnisendSessionID soundest-views soundestID  Naujienlaiškių siuntimo funkcionalumui užtikrinti.14 mėnesių Iki sesijos pabaigos Iki sesijos pabaigos Iki sesijos pabaigosDaugiau informacijos https://www.omnisend.com/privacy
atm_adt4 atm_cat atm_admixer5 atm_ads5 atm_aid5 atm_alvid5 atm_apid5 atm_ceight5 atm_gid5 atm_ibb5 atm_ipon5 atm_recreativ5Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.  16 mėn. 5 mėn. 15 d.Slapukai renka informaciją apie vartotojų elgseną ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Daugiau informacijos http://www.adtarget.me/lt/privatumo-politika/

V. DUOMENŲ RINKIMAS

37. Mano Garažas gauna tik Vartotojo tiesiogiai pateiktus duomenis: pildant paskyros anketinius duomenis, registruojantis paslaugoms, perkant prekes Elektroninėje parduotuvėje užsakant paslaugas Autoservisuose, pateikiant užklausas.


VI. DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

38. Mano Garžas gali perduoti Vartotojo asmens duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, tokiais asmenimis gali būti krovinių pristatymo paslaugų tiekėjai, paslaugų subtiekėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir pan.

39. Mano Garažas duomenų tvarkytojui pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Vartotojo asmens duomenis tik pagal Mano Garažas nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Mano Garažas sutikimo. Jie privalo užtikrinti duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

40. Jeigu Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, Mano Garažas perduoda Vartotojo užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia mums kitokią su Vartotojo užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai bei duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas ir taisykles.

41. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

42. Jeigu Mano Garažas naudoja svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Vartotojas naudojasi interneto svetainėje pateikta informacija, Vartotojo nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas.


VII. VAIZDO STEBĖJIMAS

43. Mano Garažas, siekdama užtikrinti klientams teikiamų paslaugų kokybę bei įmonės, darbuotojų ir klientų turto saugumą, Mano Garažas autoservisuose vykdo vaizdo stebėjimą.

44. Apie vaizdo stebėjimą klientai yra informuojami informaciniais ženklais prie įėjimų į patalpas/teritoriją.

45. Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, susijusias su Mano Garažas vykdomu vaizdo stebėjimu, Vartotojai gali kreiptis informaciniuose ženkluose arba šioje Politikoje nurodytais kontaktais, į asmenį, atsakingą už asmens duomenų apsaugą.


VIII. VARTOTOJO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

46. Vartotojas turi teisę:

46.1. susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis: gauti patvirtinimą, ar Mano Garažas tvarko jo asmens duomenis, susipažinti su tvarkomais duomenimis, gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinį, automatizuotų sprendimų priėmimą;

46.2. reikalauti ištaisysi, pakeisti, patikslinti informaciją, jeigu pasikeitė Vartotojo registracijoje pateikti duomenys arba jeigu Vartotojas mano, kad Mano Garažas tvarkoma informacija apie jį yra netiksli ar neteisinga;

46.3. bet kada atšaukti savo sutikimą ir Vartotojo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais, tai gali reikšti, kad vartotojas negalės toliau naudotis Mano Garažas teikiamomis Paslaugomis ir dalyvauti lojalumo programoje;

46.4. reikalauti, kad Mano Garažas nepagrįstai nedelsdama ištrintų su Vartotoju susijusius asmens duomenis, jeigu tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

46.4.1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

46.4.2. Vartotojas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis;

46.4.3. Vartotojas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis;

46.4.4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

46.4.5. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje nustatytos teisinės prievolės.

46.5. reikalauti, kad Mano Garažas apribotų asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

46.5.1. Vartotojas užginčija asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Mano Garažas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;

46.5.2. asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Vartotojas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;

46.5.3. Mano Garažas nebereikia asmens duomenų šių Taisyklių 26 punkte nurodytais tikslais, tačiau jų reikia Vartotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

46.6. prašyti perkelti duomenis, tvarkomus pagal Vartotojo sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, duomenų valdytojui. Tokiu atveju, Vartotojo pageidaujamus perkelti duomenis, Mano Garažas jam pateiks įprastai jos sistemomis naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

46.7. pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai užpildant ir pateikiant nustatytos formos skundą.


IX. PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

47. Gavusi Vartotojo prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Vartotojo teises, Mano Garažas privalės nustatyti Vartotojo tapatybę. Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas duomenų subjekto teises, turi pateikti rašytinį prašymą (užpildęs užklausos formą Paskyroje (jeigu vartotojas turi paskyrą) arba pateikdamas laisvos formos prašymą šios Politikos X skyriuje 40 punkte nurodytu adresu asmeniškai ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašant saugiu elektroniniu parašu).

48. Mano Garažas įsipareigoja, gavusi Vartotojo prašymą dėl bet kurios jo kaip duomenų subjekto teisės įgyvendinimo ir Vartotojui sėkmingai atlikus šių Taisyklių 37 punkte nurodytą patikrinimo procedūrą, nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Vartotojo prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Vartotojui informaciją apie veiksmus, kurių Mano Garažas ėmėsi pagal Vartotojo pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Mano Garžas turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar vienam mėnesiui, informuodama apie tai Vartotoją iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

49. Vartotojui pateikus prašymą elektroninėmis priemonėmis, Mano Garažas pateiks elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Vartotojas prašys pateikti atsakymą kitokiu būdu.

X. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

50. Visais duomenų tvarkymo klausimais susisiekti galite šiais būdais: elektroniniu paštu skambindami   telefonu + 370 867194142pašto korespondencijos adresas: MB Mano Garažas Asmeniui, atsakingam už duomenų apsaugą.
XI. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

51. Asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina. Asmens duomenų saugojimo terminas nustatomas pagal Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro įsakymu patvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklę (toliau – Rodyklė) ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

52. Asmens duomenys, kurių saugojimo terminas nėra numatytas Rodyklėje, yra saugomi šių šioje Politikoje nurodytais terminais.

53. Kiti asmens duomenys, kurių saugojimo terminas nėra numatytas Rodyklėje arba šioje Politikoje – ne ilgiau nei tai yra būtina šioje Politikoje nurodytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

54. Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Vartotojo asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

54.1. būtina, kad Mano Garažas galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

54.2. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

54.3. Vartotojo duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

54.4. rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;

54.5. esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

XII. POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

55. Ši Politika galioja nuo 2020 m. balandžio 2 d. Pakeitus šią Politiką, jos atnaujinta versija bus paskelbta svetainėje www.monadalis.lt

Mes naudojame slapukus siekdami užtikrinti, kad teikiame jums geriausią patirtį mūsų svetainėje. Jei ir toliau naudositės šia svetaine, manysime, kad sutinkate.

Privatumo politika Gerai